Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

13 Eylül 2019'dan Sonra Kayıt Olan Öğrenciler İçin Hazırlık Muafiyet Sınavı İlanı

13 Eylül 2019'dan Sonra Kayıt Olan Öğrenciler İçin Hazırlık Muafiyet Sınavı İlanı

13 Eylül 2019'dan Sonra Kayıt Olan (Ek Yerleştirme, DGS, YGS, Yabancı Öğrenci Sınavı) Öğrenciler İçin Hazırlık Muafiyet Sınavı İlanı

(İlan içeriği Sadece Hazırlık Programını Kapsamaktadır)

 

 

Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Olan Bölümler

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölümü/Ana Bilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji (N.Ö.)

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve G. (N.Ö.)

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği (N.Ö.)

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (N.Ö.)

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme (N.Ö.)

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme (İ.Ö.)

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyomoleküler Bilimler (N.Ö.)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye Çalışmaları (N.Ö.)

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği (NÖ)

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı (NÖ)

NÖ: Normal Öğretim                                                   İÖ: İkinci Öğretim

 

13 Eylül 2019'dan Sonra Kayıt Olan Öğrenciler İçin Hazırlık Muafiyet Sınavı 27 Eylül 2019 Cuma 10:00 - 17:00 saatleri arasında Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ve Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) binalarında yapılacaktır. Bu sınava sadece 13 Eylül 2019 ve sonrasında kayıt olan öğrenciler alınacaktırSınava katılmak isteyen öğrencilerin 26 Eylül 2019 16:00'a kadar Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işlerine ekteki dilekçe formunu doldurarak müracaat etmesi gerekmektedir. Öğrencilerin hangi sınav salonlarında sınava girecekleri sınav günü bina panolarına asılacak ve yüksek okul internet sayfasında (http://ydyo.comu.edu.tr) ilan edilecektir.

 

Yeterlik Sınavı İçeriği ve Değerlendirilmesi

  • Yeterlik sınavı 3 aşamada yapılacaktır ve her aşamadan 70 ve üzeri puan (%30 yabancı dilde eğitim veren bölümler için 60 ve üzeri puan) alabilenler sınavın bir sonraki aşamasına girebileceklerdir. Sınavın her aşamasından 70 ve üzeri puan (%30 bölümler için 60 ve üzeri puan) alınması zorunludur.

Sınav aşamaları ve saatleri:

27 Eylül 2019 saat: 10.00 - 1. Aşama (Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Okuma Sınavı)

27 Eylül 2019 saat: 13.30 - 2. Aşama (Yazma Sınavı)

27 Eylül 2019 saat: 15.30 - 3. Aşama (Dinleme ve Konuşma Sınavı)

 

Sınav örnekleri için tıklayınız.

 

Yeterlik Sınavlarından / Zorunlu Hazırlık Programından Muaf Olma

 

  • 13 Eylül 2019’dan sonra kayıt olan öğrencilerden Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi Yönergesinin 10. Maddesine (http://ydyo.comu.edu.tr/yuksekokulumuz/yonergeler.html) istinaden hazırlık programından muaf olmak isteyen öğrencilerin YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgelerini ya da başka bir üniversitede hazırlık eğitimi aldığını gösteren seviye ve puanlı belgelerini yeterlik sınavlarından önce, 26 Eylül 2019, 16:00’a kadar YDYO Öğrenci işlerine bir dilekçe ile bırakmaları gerekmektedir. Başvuru sonucunda muafiyet şartlarını taşıyan öğrencilerin isimleri yüksekokul internet sayfasından ilan edilecektir.

 

Belgenin geçerli sayılması için gereken şartlar:

 

  1. Zorunlu Hazırlık bölümleri (Çevre Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı) için belge/başarı puanının 70 ve üzeri olması. (Biyoloji ve İşletme bölümü için 60 ve üzeri.)
  2. Sınav puanın başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olması.
  3. YDS sonuç belgelerinde OSYM tarafından verilen kontrol kodunun yer alması.
  4. Başka bir üniversitede son 3 yılda hazırlık eğitimi aldığını gösteren belgelerde başarılı olunan seviyenin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) denkliği ve hazırlık sınıfı başarı puanın yer alması.

 

(Dilekçe örnekleri için tıklayınız).

 

- Not: YÖKDİL sınavı hazırlık muafiyetinde geçerli değildir.

 

Ekler

691-555-hazirlik-muafiyet-sinavi-basvuru-dilekcesi.docx