Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Hazırlık Sınavları

 

Örnek Sınavlar

ELL-ELT (İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı)

1. aşama örnek sınavını indirmek için tıklayınız.

2. aşama örnek Writing (Yazma) Sınavını indirmek için tıklayınız.

3. aşama örnek Listening (Dinleme) Sınavını indirmek için tıklayınız / Speaking (Konuşma) Sınavını indirmek için tıklayınız.

Listening Audio 1

Listening Audio 2

Listening Audio 3

ELL-ELT Cevap Anahtarı

GEPP (Moleküler Biyoloji ve Genetik, Çevre Mühendisliği, Biyoloji, Uluslararası İlişkiler)

1. aşama örnek Sınavını indirmek için tıklayınız.

2. aşama örnek Writing (Yazma) Sınavını indirmek için tıklayınız.

3. aşama örnek Listening (Dinleme) Sınavını indirmek için tıklayınız / Speaking (Konuşma) Sınavını indirmek için tıklayınız.

Listening Audio 1

Listening Audio 2

Örnek Seviye Tespit Sınavını indirmek için tıklayınız.

GEPP Cevap anahtarları için tıklayınız.

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı örnek Seviye Tespit Sınavı için tıklayınız

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı örnek Seviye Tespit Sınavı cevap anahtarı için tıklayınız

*İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı için muafiyet sınavı uygulanmamaktadır. 

Örnek sorular sınav formatına ilişkin bilgi vermek amacıyla paylaşılmıştır. Sınavların kapsam, içerik ve zorluk dercesi ilgili akademik yılın müfredatına göre farklılık gösterebilir.

 

Muafiyet / Yeterlik Sınavına İlişkin Bilgilendirme

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Birimi tarafından hazırlanan, güncellenmiş İngilizce Hazırlık Programı muafiyet / yeterlik sınavı ile seviye tespit sınavı örneklerini aşağıda bulabilirsiniz. Sınavları incelemeden önce sınavla ilgili bilgilendirmeyi mutlaka okuyunuz.

Muafiyet sınavı kaç bölümden oluşuyor?

Sınav, toplamda üç aşamadan oluşmaktadır.

İlk aşama 80 soruluk bir testtir. Bu aşamadan yeterli puanı alan adaylar ikinci aşamaya girebilir.

İkinci aşama “ Writing Skills ” adayların yazma becerilerini ölçen bir sınavdır. İlk aşamayı başarıyla tamamlayan öğrenciler bu sınava girebilir.

Üçüncü aşama ise “Listening and Speaking Skills” adayların dinleme ve konuşma becerileni ölçen bir sınavdır. İkinci aşamayı da başarıyla tamamlayan öğrenciler bu sınava girebilir.

Muafiyet sınavı kaç puan?

Sınava giren adaylar bir sonraki sınava girebilmek için her aşamadan 100 puan üzerinden en az 70 puan ve üzerini almak zorundadır.*

* %100 Zorunlu İngilizce Bölümü öğrencileri için geçme notu 100 puan üzerinden en az 70 puandır.

%30 Zorunlu İngilizce Bölümü öğrencileri için geçme notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır.

 

Muafiyet sınavı bölümlerinin zorluk derecesi nedir?

Bölümleri %100 İngilizce ve %30 İngilizce olan hazırlık öğrencileri için muafiyet sınavının kapsamı kolaydan zora doğru ilerlemektedir. (Düzey:A2, B1, B2)

Bölümleri %100 İngilizce olan İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri için hazırlık muafiyet sınavının düzeyi B2- C1'dir.

Önemli Not: Bölümleri %100 İngilizce (Moleküler Biyoloji & Genetik, Çevre Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler) ve %30 İngilizce (Biyoloji) olan hazırlık öğrencileri sınavdan muaf olamadıkları taktirde takip eden günlerde Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırİngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri için seviye belirleme sınavı yapılmayacaktır. 

 

Yeterlik Sınav Sonucu Nasıl Hesaplanmaktadır?

Sınavın tüm aşamalarından 70 ve üzeri (eğitim Dili %30 İngilizce olan bölümler için 60) puan alan öğrencilerin notları, tüm bu girdikleri sınavların sonuçlarının belli yüzdeliklerle hesaplanması ile ortalaması alınarak belirlenir. Yüzdelik dağılımı aşağıdaki şekildedir. 

1. Aşama - Test: %40

2. Aşama - Writing %30

3. Aşama - Listening&Speaking %30 (%50 Listening - %50 Speaking)

NOT:

1. Yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına katılabilmek için öğrencilerin derslere %85 devam ve sene sonu 70 puan (eğitim dili %30 İngilizce olan bölümler için 60) koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekir. 1. Yarı yılın sonunda yapılan yeterlik sınavında da akademik yıl başlangıcında girilen yeterlik sınavında olduğu gibi her aşamadan en az 70 (eğitim dili %30 İngilizce olan bölümler için 60) almış olmak gerekmektedir. Bir aşamadan yeterli puanı alamayan öğrenciler bir sonraki aşamaya giremezler.

2. Yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına katılabilmek için öğrencilerin derslere %85 devam ve sene sonu 70 puan (eğitim dili %30 bölümler için 60) koşulunu yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu şartları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavının tüm aşamalarına girerler ve tüm aşamaların ortalaması başarı puanı olarak hesaplanır. Başarı puanın hesaplanmasında yüzdelikler yukarıda belirtilen şekilde yapılır. 2. yarı yıl sonunda girilen yeterlik sınavı başarı ortalamasının %50'si öğrencinin sene içi ortamalasını %50'sine eklenerek öğrencinin tüm yıl başarı puanı hesaplanır.

Hazırık Sınıfı Diğer Sınav Türleri


Kısa Sınavlar (Quizler)
Öğretim programında belirtilen sayıya göre olmak üzere iki yarıyılda da kısa sınavlar yapılır. Amaç, öğrencileri ara sınavlara hazırlamak ve eksiklelerini görmelerini sağlamaktır. Küçük sınavlarda öğrencilerin dilbilgisi ve sözcük bilgileri sınanır; aynı zamanda okuma-anlama, dinleme-anlama ve yazma becerileri ölçülüp değerlendirilir.

Ara Sınavlar (Vize)
Bu sınavlarda bir yarı yılda 2 tane olmak üzere, dilbilgisi ve sözcük bilgileri, okuma-anlama, dinleme-anlama ve yazma becerileri ölçülüp değerlendirilir. Her ders içn yapılan bu ara sınavlar, önceden belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilir.

Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavı / Yeterlik Sınavı
Bu sınavın amacı, öğrencilerin öngörülen düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadıklarını belirlemektir.  Yeterlik sınavı öğrencilerin bölümlerinde devam etmek için dil yeterliklerinin uygun oluğ olmadığını ölçmek için, her akademik yılda üç kez uygulanırr.

Seviye Tespit Sınavı
İsteğe bağlı ve GEPP hazırlık birimlerinde öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmesi için uygulanan dönem başı sınavıdır. ELL-ELT Hazırlık biriminde seviye belirleme sınavı yapılmamaktadır.