Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Hazırlık Sınavları

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulunda uygulanan tüm sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanır. Bu birim, Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi ile işbirliği yaparak sınavların hedeflere uygun hazırlanmasını sağlar. Sınav geçme notları Yabancı Diller Yüksek Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hazırlık Eğitimi Birimi

Habersiz Yapılan Küçük Sınavlar (Quiz)
Öğretim programında belirtilen sayıya göre olmak üzere iki yarıyılda da tarihi önceden ilan edilmemiş küçük sınavlar yapılır. Amaç, öğrencileri ara sınavlara hazırlamak ve derslere devam etmelerini sağlamaktır. Küçük sınavlarda öğrencilerin dilbilgisi ve sözcük bilgileri sınanır; aynı zamanda okuma-anlama, dinleme-anlama ve yazma becerileri ölçülüp değerlendirilir.

Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavı / Yeterlik Sınavı
Bu sınavın amacı, öğrencilerin öngörülen düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadıklarını belirlemektir.  Yeterlik sınavı öğrencilerin bölümlerinde devam etmek için dil yeterliklerinin uygun oluğ olmadığını ölçmek için, her akademik yılda üç kez uygulanırr.

Seviye Tespit Sınavı
Her hazırlık biriminde uygulanmamakla birlikte, öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmesi için uygulanan dönem başı sınavıdır.

Ara Sınavlar (Vize)
Bu sınavlarda bir yarı yılda 2 tane olmak üzere, dilbilgisi ve sözcük bilgileri, okuma-anlama, dinleme-anlama ve yazma becerileri ölçülüp değerlendirilir. Her ders içn yapılan bu ara sınavlar, önceden belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilir.