Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Misyonumuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu kendisine bağlı Yabancı Diller ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak ve Yabancı Dil Hazırlık programına kayıtlı olan ve üniversitemizin çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ortak zorunlu yabancı dil dersi alan öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Yüksekokulumuzun bir diğer misyonu ise, yabancı dil eğitiminde en modern yöntem, teknik ve yaklaşımların kullanıldığı, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin yanında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır.

Bu amaçları gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, yapıcı, yaratıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak dünya standartlarında eğitim ve öğretim verilmesini hedeflemektedir.