Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Hakkımızda

14.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü ve Mütercim Tercümanlık Bölümü olmak üzere iki bölüm oluşmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı tüm Fakülte ve Yüksekokullarda Zorunlu Yabancı Dil dersleri ve mesleki İngilizce derslerinin yürütülmesi, üniversite bünyesinde yapılan Yabancı Dil sınavlarının hazırlanması ve uygulanması, Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yüksekokulumuz görev alanını oluşturur. Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi öğretim dili tamamen yabancı dil olan Yabancı Diller Eğitimi bölümlerinde ileri düzey İngilizce, Almanca ve Japonca; öğretim dili kısmen İngilizce olan bölümlerde ise temel düzeyden orta düzeye uzanan bir programdan oluşmaktadır. Hazırlık Eğitim programlarının planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumlu okulumuz, öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini takip edebilmeleri için gereken okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.