Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Bölümlerimiz

Bölümlerimiz
Yüksekokulumuzun üç bölümden oluşmaktadır:

  • Modern Diller Bölümü
  • Hazırlık Eğitimi Bölümü
  • Mütercim Tercumanlık Bölümü

Modern Diller Bölümü
Modern Diller Bölümü üniversitemiz fakültelerinde, yüksekokullarında ve meslek yüksekokullarında yer alan Yüksek Öğretim Kurulu kararınca verilmesi zorunlu olan yabancı dil (İngilizce) eğitiminde hizmet vermektedir.
Zorunlu dersin yanı sıra bölüm, farklı dil programlarını (Almanca, Fransızca, Arapça) mesleki ders olarak açmakta olup değişik dil düzeylerinde eğitim vermektedir.

Ders İçerikleri ve AKTS için tıklayınız.

3a1- Eğitim Fakültesi: Bu bölüme bağlı olarak eğitimi verilen bu dersin amacı eğitim fakültesi bölüm öğrencilerinin dil yetilerini geliştirmelerini ve dil-kültür arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca bu derste öğrenilen bilgiler öğrencilerin akademik çalışmaları için bir temel oluşturmaktadır.
Bu ders bir eğitim-öğretim yılını kapsayan iki dönem (güz ve bahar dönemleri) boyunca haftada 3 ders saatinden (akts) oluşmaktadır. Dil yeterlik seviyesi A1 ve A2 düzeyde verilmektedir.

3a2- Diğer Fakülteler ve Yüksekokullar: Bu bölüme bağlı olarak eğitimi verilen bu dersin amacı fakülte ve yüksekokul bölüm öğrencilerinin dil yetilerini geliştirmelerini ve dil-kültür arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca bu derste öğrenilen bilgiler öğrencilerin akademik çalışmaları için bir temel oluşturmaktadır.
Bu ders bir eğitim-öğretim yılını kapsayan iki dönem (güz ve bahar dönemleri) boyunca haftada 2 ders saatinden (akts) oluşmaktadır. Dil yeterlik seviyesi A1 ve A2 düzeyde verilmektedir.

3a3- Meslek Yüksekokulları: Bu bölüme bağlı olarak eğitimi verilen bu dersin amacı meslek yüksekokul bölüm öğrencilerinin dil yetilerini geliştirmelerini ve dil-kültür arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca bu derste öğrenilen bilgiler öğrencilerin akademik çalışmaları için bir temel oluşturmaktadır.
Bu ders bir eğitim-öğretim yılını kapsayan iki dönem (güz ve bahar dönemleri) boyunca haftada 2 ders saatinden (akts) oluşmaktadır. Dil yeterlik seviyesi A1 ve A2 düzeyde verilmektedir.

Ders kitabı ve dönemlere göre ders müfredatları
Eğitim Fakültesi İngilizce ders müfredatı için tıklayınız
Diğer Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları İngilizce ders müfredatı için tıklayınız

Hazırlık Eğitimi Bölümü
Yabancı Dil Hazırlık Bölümünün amacı, öğrencilere, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi; okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme becerilerinin yanı sıra alanlarındaki yayınları izleyebilme, mesleki ve sosyal hayatta gereken iletişim becerilerini kazandırmayı hedefler.

 

3b1- İngiliz Dili Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi Hazırlık Birimi: Bu birim Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine lisans programı öncesinde bir yarı yıllık veya bir yıllık yabancı dil eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu programa kayıtlı olan öğrencilerin program sonunda C1 düzeyde dil yeterliğine sahip olması beklenir. Ayrıca program boyunca öğrencilerine gerek akademik çalışmaları, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmayı amaçlar.

Ders İçerikleri ve yoğunlukları için tıklayınız.
Ders kitabı ve dönemlere göre ders müfredatı için tıklayınız.
Sınav takvimi için tıklayınız.

3b2-Japon Dili Eğitimi Hazırlık Birimi: Bu birim Eğitim Fakültesi Japonca öğretmenliği bölümü öğrencilerine lisans programı öncesinde bir yarı yıllık veya bir yıllık yabancı dil (Japonca) eğitim hizmeti sunmakta olup öğrencilerine gerek akademik çalışmaları boyunca, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmayı amaçlar.

Ders İçerikleri ve yoğunlukları tıklayınız.
Ders kitapları ve dönemlere göre ders müfredatı için tıklayınız.
Sınav takvimi için tıklayınız.

3b3- Kısmen veya Tamamen Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Birimi: Bu birim hazırlık sınıfı bulunan bir programa kaydını yaptıran, ancak Yabancı Dil Yeterlik sınavında başarısız olan üniversitemiz fakülteleri ve yüksekokullarının çeşitli bölümlerinde öğrenim görecek öğrencilerine lisans programı öncesinde bir yarı yıllık veya bir yıllık yabancı dil (İngilizce) eğitim hizmeti sunmakta olup öğrencilerine gerek akademik çalışmaları boyunca, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmayı amaçlar. Bu programa kayıtlı olan öğrencilerin program sonunda B1 düzeyde dil yeterliğine sahip olması beklenir.

Zorunlu Hazırlık olan bölümler için tıklayınız.
İsteğe bağlı Hazırlık olan bölümler için tıklayınız.
Ders İçerikleri ve yoğunlukları için tıklayınız.


Mütercim Tercumanlık Bölümü
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Mütercim-Tercümanlık Bölümü adı altında kurulan bölümümüz İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı henüz eğitim öğretime başlamamıştır.