Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Bölümlerimiz

Bölümlerimiz
Yüksekokulumuzun iki bölümden oluşmaktadır:

  • Yabancı Diller Bölümü
  • Mütercim Tercümanlık Bölümü

Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü temel olarak öğrencilerimizin eğitimleri boyunca akademik çalışmalarını sürdürebilmesi ve uluslararası yayınları takip edebilmesi için gerekli yeterliğe ulaşmalarını sağlamaktır. Üniversite yaşamı yeni başlayan öğrencilerimizin yüksek öğrenime başarılı bir geçiş yapabilmesi ve bu dönemde akademik çalışmalarına temel oluşturacak şekilde dil yeterliği kazanmaları ilk hedefimiz olsa da öğrencilerimizin etkin bir dil kullanıcısı haline gelmesi, takip eden yıllarda yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim ya da uluslararası projelerde yer alabilecek dil düzeyine ulaşmaları büyük önem taşımaktadır.

Yabancı dil eğitiminde öğrencilerin sürece aktif olarak katılmaları önemli rol oynamaktadır; dolayısıyla öğretim elemanlarının öğrencilere salt bilgi aktarımı yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizin sürecin aktif bir katılımcısı olarak etkili dinleme ve not alma, eleştirel düşünme, analiz yapma, yorum yapma, akademik yazma, konuşma ve diğer öğrencilerle ortak projelere katılma gibi üst düzey dil becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

En az bir yabancı dil bilmenin zorunluluk haline geldiği günümüzde hem iş hem de akademik hayatın gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getirebilmek ve fark yaratabilmek için sıradan olmayan çok kapsamlı bir yabancı dil yeterliği gerekmektedir. Yabancı Dil Eğitimi bölümü olarak amacımız uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi almış, fark yaratan öğrenciler yetiştirmektir.

-Yabancı Diller Bölümü 4 alt birimden oluşmaktadır.

1. Temel Dil Eğitimi Birimi
Temel Dil Eğitimi Birimi üniversitemiz fakültelerinde, yüksekokullarında ve meslek yüksekokullarında yer alan Yüksek Öğretim Kurulu kararınca verilmesi zorunlu olan yabancı dil (İngilizce) eğitiminde hizmet vermektedir.

Zorunlu dersin yanı sıra bölüm, farklı dil programlarını (Almanca, Fransızca, Arapça) mesleki ders olarak açmakta olup değişik dil düzeylerinde eğitim vermektedir.


Eğitim Fakültesi: Bu bölüme bağlı olarak eğitimi verilen bu dersin amacı eğitim fakültesi bölüm öğrencilerinin dil yetilerini geliştirmelerini ve dil-kültür arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca bu derste öğrenilen bilgiler öğrencilerin akademik çalışmaları için bir temel oluşturmaktadır.
Bu ders bir eğitim-öğretim yılını kapsayan iki dönem (güz ve bahar dönemleri) boyunca haftada 3 ders saatinden (akts) oluşmaktadır. Dil yeterlik seviyesi A1 ve A2 düzeyde verilmektedir.

Diğer Fakülteler ve Yüksekokullar: Bu bölüme bağlı olarak eğitimi verilen bu dersin amacı fakülte ve yüksekokul bölüm öğrencilerinin dil yetilerini geliştirmelerini ve dil-kültür arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca bu derste öğrenilen bilgiler öğrencilerin akademik çalışmaları için bir temel oluşturmaktadır.
Bu ders bir eğitim-öğretim yılını kapsayan iki dönem (güz ve bahar dönemleri) boyunca haftada 2 ders saatinden (akts) oluşmaktadır. Dil yeterlik seviyesi A1 ve A2 düzeyde verilmektedir.

Meslek Yüksekokulları: Bu bölüme bağlı olarak eğitimi verilen bu dersin amacı meslek yüksekokul bölüm öğrencilerinin dil yetilerini geliştirmelerini ve dil-kültür arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlamaktır. Ayrıca bu derste öğrenilen bilgiler öğrencilerin akademik çalışmaları için bir temel oluşturmaktadır.
Bu ders bir eğitim-öğretim yılını kapsayan iki dönem (güz ve bahar dönemleri) boyunca haftada 2 ders saatinden (akts) oluşmaktadır. Dil yeterlik seviyesi A1 ve A2 düzeyde verilmektedir.

 

2. GEPP/General English Preparatory Program

Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde Genel İngilizce Hazırlık Programı (GEPP/General English Preparatory Program) A1 - A2 ve B1-B2 seviyelerini kapsayan yoğun bir dil programıdır. Bu birim, eğitim dili %100 ve %30 İngilizce olan programların öğrencilerine (%100- Çevre Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Uluslararası İlişkiler, %30- Biyoloji) eğitim vermektedir.

Dersler Temel İngilizce (Main Course) ve Beceri (Skills) dersleri olmak üzere iki temel ders adı altında planlanmıştır. Temel İngilizce dersi dil bilgisini beceri odaklı geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu derste tüm beceriler (konuşma, dinleme, yazma ve okuma) birbiriyle entegre şekilde öğretilmektedir. Skills dersleri öğrencilerimizin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla planlanmıştır. Bu birimin amacı, eğitim dili İngilizce olan bölümlerde ders alacak öğrencilere akademik çalışmalar yürütebilecek seviyeye ulaşmalarına temel oluşturacak genel İngilizce becerilerinin kazandırılmasıdır.

İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olamayan öğrenciler sınıflara yerleştirilmek üzere akademik yıl başlangıcında İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na tabi tutulur. Öğrenciler bu sınavın sonuçlarına göre A1 ya da A2 kurlarından eğitime başlarlar ve B1 ya da B2 seviyesinde programı tamamlarlar. Öğrenciler tüm akademik yıl boyunca haftada 24 saatlik yoğun bir programa tabi olurlar.

Bu programa dahil olan bölümler aşağıda sunulmuştur:

 

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölümü/Ana Bilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve G.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyomoleküler Bilimler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye Çalışmaları

 

GEPP zorunlu bir hazırlık programı olduğu için öğrencilerin 2 akademik yıl içinde hazırlığı başarı ile tamamlamaları gerekir. 2 akademik yıl içinde Hazırlık sınıfında muafiyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin kaydı silinir.

GEPP’te geçme notu 70’tir.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler için CEFR denklikleri aşağıda belirtilen baremlere göre belirlenecektir.

Başarı Puanı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Eşdeğerliği

60-69 Puan arası

B1

70 Puan ve Üzeri

B2

 

 

3. ELL-ELT/English Language and Literature, English Language Teaching English Preparatory Program

Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde B2 ve C1 seviyesinde akademik amaçlı yoğun dil programıdır. Haftada 24 saatten oluşan bu yoğun program İngilizce Dilbilgisi Kullanımı (Use of English), Metin Okuma ve İnceleme (Reading), Yazma (Writing) ve Konuşma (Speaking) Becerileri derslerinden oluşur. Program, lisans eğitimi boyunca akademik çalışmaları yürütebilmek için gereken becerileri kazandırmanın yanı sıra, öğrencilere iş hayatı ve sosyal çevrelerinde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmayı amaçlar.

Bu programa dahil olan bölümler aşağıda sunulmuştur.

Fakülte/ Yüksekokul

Bölümü/Ana Bilim Dalı

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

ELL-ELT Hazırlık programı zorunlu bir program olduğu için öğrencilerin 2 akademik yıl içinde hazırlığı başarı ile tamamlamaları gerekir. 2 akademik yıl içinde Hazırlık sınıfında muafiyet şartlarını yerine getiremeyen öğrencilerin kaydı silinir. Bu öğrenciler için seçenekler soru cevap bölümünde belirtilmiştir.

ELL-ELT Hazırlık programında geçme notu 70’tir (CEFR – B2).

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler için CEFR denklikleri aşağıda belirtilen baremlere göre belirlenecektir.

 

Başarı Puanı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Eşdeğerliği

70-79 Puan arası

B2

80 Puan ve Üzeri

C1

4. Merkez ve Biga İsteğe Bağlı Hazırlık Programı

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı (Elective English Preparatory Program) A1 – A2 ve B1 seviyelerini kapsayan yoğun bir dil programıdır. Program Merkez ve Biga olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri isteğe bağlı hazırlık derslerini Biga yerleşkesinde yer almaktadır. Diğer bölümlerin isteğe bağlı hazırlık almak isteyen öğrencileri ise merkez Terzioğlu Kampüsünde eğitim almaktadırlar.

Fakülte / Yüksekokulların birinci sınıfına kayıt yaptırmış olan öğrenciler, İsteğe Bağlı Hazırlık Programına kayıt yaptırmak istedikleri takdirde, belirlenen kontenjan dahilinde hazırlık programına dahil edilirler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfları için başvuru süresi ve koşullar yeni öğrenci kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Başvurular kayıt işlemleri esnasında yapılır.

İsteğe bağlı hazırlık alan öğrencilerin hazırlık süreleri 1 (bir) eğitim-öğretim yılıdır (Eylül-Haziran) ve uzatılamaz. Bir eğitim-öğretim yılı sonunda başarısız olmaları durumunda lisans öğrenimlerine başlarlar. Akademik Yıl başlangıcında Yüksekokulumuzda uygulanan ve zorunlu hazırlık öğrencilerinin girebildiği Yeterlik Sınavı’na girmezler.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin sorumlulukları zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri ile aynıdır. Başarılı sayılmak için aynı koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

*İsteğe bağlı hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olamazlarsa burslarının kesilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir.

*İsteğe Bağlı Hazırlık Programına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başında yapılan Seviye Belirleme Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. Mazeretli ya da mazeretsiz sınava girmeyen öğrenciler en düşük seviyeden eğitime başlarlar.

Dersler Temel İngilizce (Main Course) ve Beceri (Skills) dersleri olmak üzere iki temel ders adı altında planlanmıştır. Temel İngilizce dersi dil bilgisini beceri odaklı geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu derste tüm beceriler (konuşma, dinleme, yazma ve okuma) birbiriyle entegre şekilde öğretilmektedir. Skills dersleri öğrencilerimizin konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla planlanmıştır. Bu birimin amacı eğitim dili isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık alan öğrencilerin günlük dilde yeterli olacak seviyede İngilizce becerisine sahip olmaları ve akademik İngilizce için gerekli temel eğitimi almalarıdır. Öğrencilerin aynı zamanda Erasmus ve benzeri yurt dışı değişim programlarına katılabilecek seviyede İngilizce dil becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

İsteğe bağlı hazırlık programında geçme notu 60’tır.

 

Bu programa dahil olan bölümler aşağıda sunulmuştur.

Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu

Bölümü/Ana Bilim Dalı

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih – Tarih İÖ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme – İşletme İÖ

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gökçeada MYO

Dış Ticaret

Gökçeada MYO

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Gökçeada MYO

İşletme Yönetimi

Gökçeada MYO

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri (İÖ)

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İÖ)

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi (İ.Ö)

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler (İÖ)

 

 

Başarı Puanı

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Eşdeğerliği

60-69 Puan arası

A2

70 Puan ve Üzeri

B1

 

4. Japon Dili Eğitimi Hazırlık Birimi: Bu birim Eğitim Fakültesi Japonca öğretmenliği bölümü öğrencilerine lisans programı öncesinde bir yarı yıllık veya bir yıllık yabancı dil (Japonca) eğitim hizmeti sunmakta olup öğrencilerine gerek akademik çalışmaları boyunca, gerekse iş hayatı ve sosyal çevrelerde yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve özgüveni kazandırmayı amaçlar.

Ders İçerikleri ve yoğunlukları tıklayınız.
 


Mütercim Tercümanlık Bölümü
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Mütercim-Tercümanlık Bölümü adı altında kurulan bölümümüz İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır. İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı henüz eğitim öğretime başlamamıştır.