Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Amaç ve Hedeflerimiz

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Yüksekokulumuz yabancı dil eğitimi alanında gerek hazırlık eğitimi, gerekse üniversitemizin diğer birimlerinde yürütülen yabancı dil derslerindeki kalitesini gün geçtikçe daha da yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemizde mevcut bulunan tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına hizmet veren kadromuzun bireysel gelişimi bizler için çok büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple akademik personelimiz yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmaları konusunda teşvik edilerek tüm akademik  kadromuzun lisans-üstü çalışmalara imza atması hedeflenmektedir.

Yüksekokulumuz yılda en az 2 defa olmak üzere düzenlenen hizmet içi eğitim programları vasıtasıyla akademik personelin yüksek standartlarda hizmet vermesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Benzer şekilde yüksekokulumuz bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren Hazırlık ve Modern Diller Bölümleri yönetim ekibi ve çalışma grupları her geçen yıl farklı yan uygulamalar getirerek (örn: online deneme sınavı uygulaması) üniversitemiz öğrencilerinin eğitimine sınıf dışı katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yüksekokulumuz bünyesinde çalışan akademik kadromuz düzenli aralıklarla bir araya gelmekte ve güncel ihtiyaçlara bağlı olarak edindikleri yeni tecrübeleri ve kullandıkları teknolojik imkanları birbirine aktarmak suretiyle kendini sürekli geliştiren yetkin bir ekip olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.