Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Zorunlu Dil Sınavları

Muafiyet sınavı
Üniversitemize yeni kayıt olan öğrenciler için, akademik yılın başında 2 dönemi de kapsayacak şekilde yapılan öğrencilerin öngörülen düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadıklarını belirlemeyi amaçlayan sınavdır.

Ara sınavlar
akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında, her yarı yılda bir kez uygulanan, öğrencilerin belirlenen dil öğretim programına göre bilgilerin ölçüldüğü sınavlardır. Dönem sonu geçme notu için ara sınavların ağırlığı % 40’dır.

Final sınavı
Her yarı yıl sonunda, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında uygulanan, öğrencilerin belirlenen dil öğretim programına göre bilgilerin ölçüldüğü sınavlardır. Dönem sonu geçme notu için final sınavının ağırlığı % 60’dır. Bütünleme sınavı: Her yarı yıl sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında uygulanan, yabancı dil dersinden başarısız olan öğrencilerin grime hakkı olan ve finale eş değer görülen sınavdır.