Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Lisansüstü

YDYO'nun Yaptığı Diğer Sınavlar

Erasmus Dil Sınavı

Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin Erasmus programı kapsamında Avrupa üniversitelerinde eğitim almaları için dil seviyelerini ölçmeye yönelik bir sınavdır. Yılda bir kez bahar döneminde uygulanan bu sınav katılımcıların okuma, yazma ve konuşma becerilerini ölçer. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarınca uygulanan Erasmus sınavının değerlendirme kriterleri şu şekildedir;
Okuma: %35Yazma: %35 Konuşma: %30
Bu sınavdan 50 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak Erasmus programına dahil olacak öğrencileri Rektörlük Erasmus Birimi belirler.

Enstitüler Yabancı Dil Sınavı
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan enstitüler dil sınavı öğrencilerin o dildeki okuma becerisi ile kelime bilgisi ve dil bilgisi ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. ÖSYM tarafından yürütülmekte olan YDS gibi 80 sorudan oluşmaktadır.

Sorular boşluk doldurma, cloze test, Türkçe İngilizce çeviri, İngilizce Türkçe çeviri, cümle tamamlama, okuduğunu anlama, paragraf tamamlama, paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma ve diyalog tamamlama şeklindedir.
Sınavda yanlış doğruyu götürmemektedir sınav 3 saat sürmektedir. YDS ile eşdeğer bir sınavdır.