Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu İç Kontrol

Yüksekokulumuz İç Kontrol İş Akış Şemaları ekte yer almaktadır.

Ekler

Akademik Organizasyon Şeması.pdf
Doğrudan Temin İş Akışı.pdf
Fatura Ödemeleri İş Akışı.pdf
İş Akış Şeması.pdf
Sorumluluk ve Görev Şeması.pdf
Sürekli Görev Yolluğu İş Akışı.pdf
Taşıınır Mal Giriş İşlemleri.pdf
Taşınır Mal Çıkış İşlemleri.pdf