Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Kalite Yönetimi

.

Ekler

107-comu-kalite-guvence-politikasi.pdf
2018 KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR).pdf
Akademik Personel Anketi.pdf
İdari Personel Anketİ.pdf
Ögrenci Anketi.pdf
Tutanak.pdf
Yabancı Diller Eğitimi Birimi Stratejik Planı (2018-2022).pdf