Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

YADYO Akreditasyon bilgilendirme toplantısı yapıldı.

YADYO Akreditasyon bilgilendirme toplantısı 8 Nisan 2016 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu Hüseyin Elbi Biçer Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıda hazır bulunan Yüksekokul Yönetimi, Bölüm Başkanları ve Yardımcıları ile Akademik Birim Koordinatörleri, Pearson Eğitim Çözümleri, İş Geliştirme ve Kurumsal Satış Müdürü Can Mindek tarafından hazırlanan sunumu izlediler. Pearson Assured isimli akreditasyon programı hakkında bilgi veren Mindek şunları söyledi. "Günümüzde, eğitim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması ve kalite politikalarınının ileriye taşınması önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Eğitime adil erişim hakkı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik programlara yerleştirilmelerinden; şeffaf ve güvenilir idari düzenlemeler ile gelişmiş ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine kadar birçok alan, eğitim kurumlarında kalite güvencesi sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, eğitim programları ve modellerinin; uluslararası, tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından kalite denetimine tabi tutularak akredite edilmeleri büyük önem taşımaktadır. Akreditasyon, eğitim kurumları tarafından yürütülen çalışmaların kalitesini ortaya koyarken, diğer kurumların gözünde de, bu programların geçerliliğini artırmaktadır.

Öğrencilerimiz, başarıyla bitirdikleri programın Pearson Assured tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır. Pearson, dünya çapında 1000'den fazla kurum ile birlikte çalışmaktadır. Özellikle İngiltere'de, ABD'de, Avrupa'da ve Orta Doğu'da da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacaktır."

Toplantıda söz alan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Aysun YAVUZ ise yapılması planlanan Akreditasyon çalışmasının, Üniversitemizin uluslararası alanda özellikle de dil eğitimi konusunda tanınırlığının artması adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.