Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksek Okulu İftar Etkinliği

30.06.2015 tarihinde Yabancı Diller Yüksek Okulu iftar etkinliği geniş katılımla gerçekleştirildi. Yüksek Okulumuz Müdürü Doç. Dr.Aysun YAVUZ'un ev sahipliğindeki yemeğe, Yüksek Okul Yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL, Doç. Dr. Hasan KAPLAN, Yard. Doç. Dr. Dilek Kantar, Yard. Doç. Dr. Salim RAZI, Yüksek Okul Okutmanları ve okulumuz idari personeli katılmıştır.