Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu

Bahar Dönemi Akademik Genel Kurul Toplantısı yapıldı

25. 06. 2015 tarihinde, Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda 2014-2015 Akademik yılı, Bahar Dönemi Akademik Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysun Yavuz başkanlığında yılsonu tanışma ve değerlendirme yapılmış, yeni yönetim kadrosu ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2015-2016 Akademik Yılıyla ilgili bilgilendirmeler yapılarak, Yüksekokul Okutmanlarının dilek ve ihtiyaçları konuşulmuş ve soruları yanıtlanmıştır.