Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu